STRONA GŁÓWNA
 Ofery pracy PUP Wołomin
 Przewodnik po umowach
 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 Aktualności GCI
 Regulamin
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Szkolenia w GCI
 Kontakt
 Klub Pracy
 Biblioteka GCI
 • Regulamin

  REGULAMIN WEWNĘTRZNY

  KORZYSTANIA Z USŁUG DOSTĘPNYCH

   W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI

   W DĄBRÓWCE.

  Usługi informacyjne:

  1. Korzystanie z komputerowej bazy informacji związanej z rynkiem pracy, możliwościami podnoszenia kwalifikacji, programów pomocowych UE - usługa bezpłatna.

  2. Korzystanie z komputerowej bazy informacji (INTERNET) w celach niezwiązanych z celami i zadaniami GCI - usługa płatna: 3 zł/h.

  3. Korzystanie z usług poczty elektronicznej (wysyłanie tekstów, informacji) związanych z celami i zadaniami GCI - usługa bezpłatna.

  Nie przewiduje się korzystania z usług poczty elektronicznej w innych celach.

  UWAGA !!!

  Korzystanie z innych zasobów informacji niż wymienione powyżej musi być uzgodnione z pracownikiem GCI.

  Zabrania się bez zgody pracownika GCI korzystania z INTERNETU.

  Usługi doradcze:

  1. Pomoc w poszukiwaniu pracy - usługa bezpłatna.

  2. Pomoc w zakresie przygotowania potrzebnych dokumentów niezbędnych do znalezienia pracy - usługa bezpłatna.

  Usługi komputerowe:

  1. Pisanie dokumentów związanych z działalnością Infocentrum (CV, List motywacyjny, życiorys itp.) - usługa bezpłatna.

  2. Pisanie tekstów wielostronicowych

  • do 10 str. - usługa bezpłatna

  • za każde następne 10 str. - usługa płatna: 1 zł

  3. Drukowanie:

  a. dokumentów związanych z celami i zadaniami GCI - usługa bezpłatna.

  b. dokumentów nie związanych z celami i zadaniami GCI - usługa płatna:

  • wydruk kolorowy: 50 gr./str. ; (własny papier: 40 gr./str.)

  • wydruk czarno-biały: 30 gr./str. ; (własny papier: 20 gr./str.)

  4. Skanowanie dokumentów:

  a. do celów i zadać GCI oraz na działalność statutową jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówka - usługa bezpłatna.

  b. do celów i zadań niezwiązanych z działalnością GCI - usługa płatna: 10 gr./str.

  5. Zapis informacji na nośnik (płyta, dyskietka) - usługa bezpłatna.

  Istnieje możliwość zakupu:

  • dyskietka: 1,50 zł

  • płyta CD-R: 1 zł

  Usługi biurowe:

  1. Wykonywanie kserokopii dokumentów związanych z celami i zadaniami GCI - usługa bezpłatna.

  2. Wykonywanie kserokopii dokumentów niezwiązanych z celami i zadaniami GCI - usługa płatna: 30 gr./str. ; (własny papier: 20 gr./str.)

  3. Wykonywanie kserokopii dokumentów niezwiązanych z działalnościaą GCI, na cele i rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówka - opłata równoważna kosztowi papieru

  4. Wysyłanie faksów:

  • do 5 str. - usługa bezpłatna

  • za każdą następną str.: opłata w wysokości: 1 zł