STRONA GŁÓWNA
 Ofery pracy PUP Wołomin
 Przewodnik po umowach
 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 Aktualności GCI
 Regulamin
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Szkolenia w GCI
 Kontakt
 Klub Pracy
 Biblioteka GCI
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji

  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Dąbrówka. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


  Gminne Centrum Informacji w Dąbrówce świadczy usługi przez 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 9.00.do 13.00.


  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju. Głównym celem utworzenia GCI jest umożliwienie społeczności lokalnej dostępu do szerokiej gamy usług teleinformatycznych ze szczególnym  uwzględnieniem informacji dotyczących rynku pracy (ofert pracy oraz możliwości podjęcia działalności gospodarczej).

  GCI ma również za zadanie zapoznanie miejscowych firm oraz mieszkańców z możliwościami, jakie niesie technika teleinformatyczna.

  Głównym narzędziem wykorzystywanym w działalności GCI jest Internet, który w praktyce służy do: transmitowania, pozyskiwania i udzielania informacji.

  W CCI można skorzystać z:
  -  usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.                                           

                                                          
  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Dąbrówka, powiatu wołomińskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE